2013. 02. 11.

Ebéd a palatinusnál

Ott, ahol most az István föherczeg-szálló van*, régi idökben a Palatinus-hoz czimzett vendéglö volt. Jó volt a konyhája s a vidéki földesurak, ha bejöttek a fövárosba, ha idejük engedte, elmentek, hogy egyenek a Palatinus föztjéböl. Történt pedig, hogy néhai Földváry Miklós, aki holmi ügyesbajos dolgok elintézése végett bejött Pestre és régi szokásához hiven a Vörös ökör-ben szállott meg Fráter Palival meg Dnbraviczky Györgygyel együtt, kedvet kapott arra, hogy a Palatinusnál ebédeljen.
 
A kocsisát magához rendelte és kiadta neki a parancsot: - János, menjen kend a Palatinushoz és mondja meg, hogy mi hárman ma ott fogunk ebédelni. Jó legyen hát az ebéd és ami fő: libapecsenye és turóscsusza legyen!
 
(Kép forrása)

A Palatinus és a palatinus között csak épen egy betü a különbség, de a derék János még ezzel az egy betüvel sem törödött. A parancs, parancs volt. fogta hát magát s felment Budára a palatinushoz. A sok lakáj meg huszár ugyancsak nagyot nézett odafönn, amikor nagypoczkosan beállitott a János kocsis az üzenetlel. Eleinte csak néztek, később keményen rászóltak a tágitani nem akaró legényre s már épen azon gondolkoztak, hogyan lehetne öt a legegyszerübben eltávolitani, amikor a nagy zajra kijött maga a palatinus**. A szolganépség tiszteletteljesen félreállott, János pedig azt gondolhatta: - Hála Istennek, csakhogy itt van, legalább megmondhatom neki az üzenetet!" S nem is habozott sokáig, oda állott a palatinus elé és megnyomva minden szót, még egyszer elmondotta az üzenetet, melyet a lakájok sehogysem akartak az elöbb hatalmas uruk tudtára adni: - Tisztelteti a Földváry tekintetes ur, hogy a Fráter tekintetes urral, meg a Dubraviczky tekintetes urral ma eljön ide ebédre. Jó legyen hát az ebéd és ami fő: libapecsenye és turóscsusza legyen !
 
József nádor
A palatinus töviröl-hegyire megmagyaráztatta az üzenetet, azután mosolyogva csak ennyit mondott az üzenet hozójának: - Jól van, fiam! Meglesz!
 
Földváry tekintetes ur egészen nyugodt volt, amikor János megmondotta, hogy ott volt a Palatinusnál és azt üzenik onnan, hogy: jól van, meglesz!

Délben két czimborájával be is állitott a Palatinushoz. Bizony nem várta ott se libapecsenye, se turóscsusza, hanem helyette a palatinus hintaja és tisztje, aki nagy bámulatára azt jelentette neki, hogy mivel a János kocsis hármuk számára libapecsenyét és turóscsuszát rendelt a palatinusnál, tessék most már a hintóba ülni, mert a palatinus türelmetlenül várja őket.
 
S a budai várban Földváry, Fráter meg Dubraviczky tekintetes urak, ugy amint rendelték, libapecsenyét meg turóscsuszát ettek a palatinusnál, akinél szivesebb házigazdát, kedvesebb embert bizony aligha találtak volna.

Országos Hirlap, 1898. február 11.

*
** József nádor.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése