2013. 04. 03.

Ballonos repülések Budapesten

Közel 109 évvel az első ballonfelszállás után Magyarország is belépett a ballontulajdonosok sorába. Az Osztrák-Magyar Monarchiában a sógorok már előbbre jártak a repülésben. Mi is az ő segítségüket vettük igénybe és tőlük vásároltuk első ballonunkat is. A Magyar Aëro-klub 1902. március 2-án alakult meg és május 1-én szállt fel a Turul, az első ballon Magyarországon. A korabeli sajtó - korabeli helyesírással - így írt az eseményről:
 
"Budapesten a léghajózási kísérletekhez való csatlakozás szempontjából alakult meg a 'Magyar Aëro-klub'. Czélul tűzte ki a tudományos kutatást; nevezetesen részt vesz a nemzetközi meteorológia munkálatokban. Törekedni fog arra is, hogy a léghajózást hazánkban meghonosítsa és megkedveltesse. Márczius 2-án alakult meg Budapesten az új klub, a melynek védnökségét Lipót Szalvátor főherczeg vállalta el, a ki Bécsből több léghajózást tett 'Meteor' léggömbjével."


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése