2013. 01. 27.

Tífusz a vezetékben

(Kép forrása)
Budapesten a hatósági főorvos jelentése szerint az adófizető polgárok tífuszba esnek attól, hogy vízvezetéki vizet isznak. A müveit nyugaton ezért a csekélységért meglineselnék mindazokat a tisztviselőket, akik ezt a halálos vizet vezetik, de Budapest kelet felé fekszik s itt megelégesznek azzal, hogy a közgyülés napirendjére tűzik a kérdést, immelámmal letárgyaljak s azután vége az ügynek.

A hatósági lelkiismeret ismét nyugodt s a vizvezeléki tífusz terjedhet és pusztíthat, ugy, ahogy akar. A mai közgyülés tárgysorán csak nehezen lehetett megtalálni ezt a vizes panamát, ugy elbujt ez alá a határozottan ügyes czim alá: A székesfővárosi vízművek termelési viszonyai.

A legelsavanyodottabb tifusz-baczillus isgörcsös kaczajban törne ki, ha meghallaná, hogy azt a piszkos lét, amelyben ö oly sikeresen tenyész, ugy hivják, hogy a „székesfővárosi vízmüvek termelési viszonyai."

Minő előkelően, minő tudományosan hangzik ez, az ember azt vélné, hogy a franczia akadémia egyik világhírü tudósa tart egy ideálisan magas niveaun álló értekezést elvont elméleti kérdésekről. Pedig miről van szó!? Arról, hogy a székesfőváros tanácsa, Szakemberei és szakértői milliókra menő költséggel megcsináltak egy vízvezetéki botrányt, megcsinálták hebehurgyán, oktalanul s most utólag konstatálják, hogy baj van és hogy segíteni kellene rajta.

Országos Hirlap, 1898. január 27.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése