2012. 09. 27.

A Margitsziget forrásai


A Margitszigeten 1868-70-ben épült, azóta lebontott fürdő
A kép képeslapként elküldhető INNEN

A Margit-sziget valószínűleg nemsokára egyike lesz nemcsak Pest és a magyar haza, hanem egyszersmind a szomszéd tartományok kedveltebb mulató helyeinek. Azon nagyszerű előmunkálatok és építkezések, melyek most József főherczeg meghagyásából e szigeten folynak, ha a terv szerint bevégeztetnek, mindesetre alkalmasok arra, hogy e szerencsés fekvésű és  természettől megáldott szigetnek életet adjanak

A már rajta levő pár épületen kivül, most az alsó végén bérházak, a felsőn egy terjedelmes fürdő és vendéglő van épülőben. A sziget észak-nyugati partján meg van kezdve azon kőfal, mely a sziget ezen részét fogja védeni, nehogy a Duna romboló hullámai addig mossák azt, hogy azon nagyszerű savanyuviz forrás is habjai közt veszszen el, mely alig pár ölre van ott a parttól, az ó-budai hajógyárral csaknem átellenben.

A margitszigeti vízesés
(Kép forrása)

E forrás, mely a parádihoz hasonló, 62 öl mélységről szökik fel, s naponkint 45,000 akó vizet szolgáltat. Szép látni a mint 3-4 öl magas cső végén karvastagságban kiszökő ezüst hullámok ezerféle törnek az alkonyodó fényben, s mindenütt, hová e vizsugarak esnek, phantastikus jégvirágszerü mészkéreg fedi az oda szórt köveket és fatörzseket, melyek hófehér színe a rajta élő confervaktól élénk zölderekkel vegyül. E sprudel képződés oly gyors, hogy egy oda dobott ruhadarab néhány nap alatt  inerustálódott, a forrás gőze pedig oly erős, hogy már másfél ölre ugyancsak érzik a záptojásszagu könkéneg.

Épen alacsony vízállásnál lévén a forr'áshoz, számos apró forráskákat láttam közelében, mint felütögették egykét ujjnyi fejeiket a finom homokból. Ezek hőmérséke is ép úgy 32 R° fok mint a főforrásé. Van már egy másik kút is fúrás alatt, s nem kételkedhetni, hogy elég bővében lesznek e ritka gyógyvizeknek.

Vasárnapi Ujság, 1868. szeptember 27.

Kapcsolódó cikk: Az egykori Margit fürdő

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése