2012. 09. 26.

A legényegylet kiállitása, 1898Az Országos Katolikus Legényegylet székháza, 1904 körül
Fotó: KLösz György
(Kép forrása)

A katholikus legényegylet ma ünnepelte fennállásának negyvenkettedik évfordulóját s ebböl az alkalomból Rottenbiller-utczai házában* kézmü-kiállitást rendezett. A kiállitás az épület elsö és második emeletén négy nagy termet foglal el és dicséretére szolgái az egyesület elöljáróságának, amely az erkölcsi nevelésen kivül a müérzék fejlesztésére is gondol az egyesület tagjainak körében. A kiállitást délelött tizenegy órakor nyitották meg ünnepélyesen. Ezt megelözöleg hálaadó istentisztelet volt a jezsuiták templomában. /…/

A megnyitó beszédet Schiffer Ferencz apát, az egyesület igazgatója mondotta, ismertetve az egyesület negyvenkét éves multját, amely idö alatt több mint huszezer iparos fiatalember látogatta az egyesület oktató elöadásait.  Ezután a dalkör elénekelte az iparosok indulóját, amely az egyesület jelszavával: -Isten áldd meg a tisztes ipart-, kezdödik, majd a "Szózat"-ot és a Kölcsey "Hymnus"-t, mire megnyiltak a tárlatok s az egybegyültek elszéledtek a különbözö kiállitási termekben. Ma az egész kiállitást állandóan nagy közönség nézte, s különösen a szobrász és vert vasmunkákat, melyek kiválóan jol sikerültek,alig gyözték dicsérni.

Országos Hirlap, 1898. szeptember 26.

*VII. kerület, Rottenbiller u. 20-22. Az épület telkén létesült később a KISZ Központi Művészegyüttesének épülete, amely ma pártszékház.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése