2012. 06. 24.

Nemzetközi uszóverseny, 1898

Illusztráció: úszóverseny a Dunán, 1940-es évek
(Kép forrása)


A magyar uszóegyesület augusztus hónap huszonhatodikán, pénteken, a Dunán nemzetközi uszóversenyt rendez. A feltételek a következök:
D u n a b a j n o k s á g . Távolság körülbelül 6000 méter. I. M. U. E. arany érme, bajnoki szalagon és a Duna bajnoka 1898. évben czim, második és harmadiknak ezüst, negyedik, ötödik és hatodiknak bronzérem. Pálya az ujpesti vasuti hidtól a "Neptun" csónakházáig.

A feltételek a következök:
1. A versenyben a világ bármely amateur uszója indulhat.
2. A nevezések 1898. augusztus huszonkettedikének esti nyolcz órájáig Füzesséry Árpád titkárhoz VI. kerület, nagymezö-utcza 5. alá küldendök.
3. Tét M. U. E. részére két korona, idegennek hat korona.
4. A nevezésnek tartalmaznia kell
a) a versenyzö teljes nevét; b) társadalmi állását; c) lakását;
c) a tétet készpénzben.
5. Tétnélküli nevezések figyelembe nem vétetnek.
6. A verseny alávetve a M. U. E. versenyszabályainak.
7. A választmány nevezéseket indokolás nélkül visszautasithat.
8. A második dij négy, a harmadik hat, a negyedik nyolcz, az ötödik és hatodik tiz induló esetén
adatik ki.

Országos Hirlap, 1898. július 23.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése