2012. 02. 04.

A Városliget szépitéséhez.

A városi szépítő bizottság elhatározta, hogy a csúnya városliget szépítésére a következő változásokat fogja benne hovahamarább életbe léptetni:

A nagy körönd-sétány jövőben a tó körül fog elterjedni, melynek víztükre, az előbbi körönddel való hasonlatosság kedveért, fűmaggal fog behintetni. A kocsik mind ezen uj köröndben fognak ide-oda robogni, mig ellenben a ladikok természetesen a régi körönd pázsitján fognak föl s alá evezhetni. A tó-körönd nem legkisebb előnye lesz az is, hogy az ott üldögélendő honatyusok lábaikat a vizbe fogják márthatni, a mi nyárnak idején egy pohár limonádénél is többet ér.

Korcsolyázók a városligeti tavon, 1840 körül

A régi körönd közepén egy monumentális pissoir fog fölállittatni, a városliget alapitója Nebbien Henrik emlékére. E pissoir alakja óriási mellszobor lesz, mely kut gyanánt is fog használtatni. Minthogy a városligeti tóban eddig is folyvást kevés volt a viz, e víz segedelmével még egy pár kisebb tó fog a ligetben létesíttetni, ezen elv szerint: „divide etimpera", azaz : oszd  meg a vizet és azután parancsolj rá, hogy több legyen.

A hattyutó jelentékenyen meg fog nagyobbittatni és minthogy nagyobb tóhoz az arányosság nagyobb hattyúkat is kíván, a hattyúk föl fognak szóllittatni, hogy nőjjenek.


A drótsziget drótos tótokkal, a pávasziget pávákkal fog megnépesittetni s a két sziget közt uj hid építtetik.
Minthogy pedig az eddigi drótszigeti hídon az van fölírva, hogy: „e hídon tilos a megállapodás", a symmetria kedvéért az uj hidon egy tábla lesz e szavakkal: „e hídon tilos a járás."

A városligeti korcsolyacsarnok 1893 után, Klösz György felvétele

Minthogy a kertekben az is megkívántatik, hogy szép távlatok nyíljanak mindenfelé, a városliget nagyobbféle sürüi ki fognak irtatni, miáltal pompás kilátások fognak nyílni egyrészt a budai, másrészt a váczi hegyekre, harmadrészt pedig a külvárosi gyárkéményekre.

A Herminakápolna környékén a Wurstlprater mintájára Wurstl-Stadtwaidl fog létesíttetni egy virsli-telep segedelmével; ugyanott hinták, verklisek, kucséberek, óriási hölgyek és „első magyar kőzúzók" fognak a városszépítő bizottság költségén nyaralni.

Az artézi kut meleg vize, mihelyt e kut elkészül, hidegviz-gyógyintézet létesítésére fog fölhasználtatni. Az állatkert egy nagy ringlgspüllé változik át, melyben a fa-lovak helyett a t. cz. kiskorú közönség az igazi zsiráfokon és tevéken fog lovagolhatni, mig el nem bódul.

A por, gróf Szapáry Antal szives közreműködésével, „meghagyatik".

Mig mindezek létesítve lesznek, a t. cz. közönség sétálhat a szépítő bizottság tervrajzaiban.

Borsszem Jankó, 1871. január 29.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése