2012. 01. 23.

A farsang Pesten - 1873Január 6-kán a redout-ban báli zene-próbával nyilik meg; 12-én lesz a nőképző-egylet bálja, az első tánczvigalom; 18-án a jogász bál, 19-én a jótékony nőegylet bálja, 22-én az orvosok bálja, 23-kán a „Comers" kereskedelmi egyleté, 25-én a technikus-bál, 26-án magyar gazdasszonyok bálja, február 1-én a kereskedő ifjúság bálja, 2-án az izraelita nőegyleté; 3-án a korcsolyázók bálja, 4-én pedig férfi bohócz-estély, melyet a budai dalárda rendez, s melyre kizárólag csak férfiak lesznek hivatalosak; 6-án a buda-pesti építészek tánczolnak; 8-án a csónakázó egyletnek lesz bálja, 9-én a gyermek menház javára, 17-én az evang. árvaház bálja, 23, 24, 25-én pedig a szokásos bohócz-estélyek. De ezzel még nincs kimerítve a báli liszta, mert több tánczvigalom napját még nem tűzték ki. A hivatalnokegylet, a honvéd-egylet, a színészek, a tornászok, azután a gőzhajó-társaság s több más vállalat hivatalnokai szintén készülnek a farsangra. — Az országos magyar gazdasszony-egylet árvaleány-intézete javára január 26-án rendezett nagy álarczos bál a redoutban 100 darab 10 frankos magyar nyereménynyel ellátott mulatságos tomblajátékkal lesz egybekötve. Bemeneti ár tombola-szelvénynyel együtt 1 frt 50 kr., este a pénztárnál 2 frt.

Szöveg és kép forrása: Vasárnapi Ujság

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése