2011. 12. 28.

Az első magyar tűzoltóegylet alakító tanácskozmánya, 1862

gróf Széchenyi Ödön
Az „Első magyar tűzoltó-egylet" alakító tanácskozmányát ifjú gróf Széchenyi Ödön lakásán e hó 16-án tartották meg. A tanácskozmányt a kezdeményező gróf nyitotta meg, az egyesület fontosságát fejtegetvén. Angliában, egy ily tűzoltó-egyletnek a gróf maga is huzamosb ideig tagja levén, alkalma volt e tárgyban, bővebb tapasztalatokat szerezni, és egy tervet dolgozott ki mely fölolvastatván, a tanácskozmány osztatlan tetszésével találkozott. Egyúttal 12 tagból álló albizottságot választottak, mely a szabályokat átvizsgálván, megerősítés végett a helytartó tanács elé fogja terjeszteni, hogy a megerősités után egybehívandó közgyűlés a teendők iránt mielőbb intézkedhessek. Az ideiglenes választmány következő egyénekből áll : Rottenbiller, Hollán Ernő, gróf Vass Samu, gróf Károlyi Gyula, Lévay Henrik, Petényi Ottó, Ivánka Imre, Aldássy, Thaisz, Paulikovics László, Ságody Sándor.
 
Vasárnapi Ujság, 1862. december 28.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése