2011. 11. 11.

A Lánchíd pesti hídfője a koronázási domb felől, 1870-77


Klösz György felvétele, 1870-77 között
Koronázási domb, királydomb: a koronázó városban Magyarország vármegyéinek és szabad királyi városainak földjéből összehordott mesterséges halom, melyre a megkoronázott és a nemzetnek esküt tett magyar király koronázási díszben föllovagolt, s tetején a 4 égtáj felé napvágást tett Szent István kardjával.
A kardcsapások az urakodó haza iránti kötelességét fejezték ki: a hazát bármely oldalról támadó ellenségtől megvédi. A 4 kardvágást 1440: a fehérvári Szt Márton-tp. tornyából kihajolva I. Ulászló (ur. 1440-44) végezte először. - A hagyomány a pogánykorból ered, de előképének ósz-i előzménye is van: Az Úr megígérte Jákobnak álmában: „A földet, amelyen alszol, neked adom és ivadékodnak. És ivadékod annyi lesz, mint a föld pora. Kiterjedsz napnyugatra és napkeletre, északra és délre.” (Ter 28,13) - A ~ Székesfehérvárott, Pozsonyban vsz. a várfalakon kívül, Sopronban a tp. előtt volt. Budán a ~ot a Kapucinusok terén (2000: Corvin tér) emelték. I. Ferenc Józsefet (ur. 1848-1916) és IV. Károlyt (ur. 1916-18) a budavári Nagyboldogasszony-tp-ban koronázták. Az előbbinél a ~ a Lánchídnál (1945-: Roosevelt tér közepén), az utóbbinál a várbeli Szt György téren állt. - A ~ 1867: a következő helyekről származott: Bereg vm-ből a munkácsi
IV. Károly koronázása, 1916
várdombból; Bihar vm-ből a Bocskai család kismarjai várdombjából; Csongrád vm-ből a pusztaszeri tp. romjaitól; Dés városából azon helyről, ahol őseink Istent (Deus) kiáltottak; Esztergom vm-ből Szt István szül. helyéről; Győr vm-ből Rákóczi Ferenc ménfőcsanaki fáinak tövéből; Heves vm-ből Aba Sámuel kir. (ur. 1041-44) sírja mellől; Hont vm-ből a selmecbányai kálváriáról; Igló városából a Kuruchalomból; Liptó vm-ből a a szvihorai fennsíkról, ahol Rákóczi harcolt; Marosszékből Nyárádszeredáról, ahol Bocskai Istvánt fejed-mé választották; Marosvásárhelyről azon mezőről, amelyen Rákóczi Ferencet az erdélyi fejedségbe iktatták; Sopron vm-ből a soproni ~ból; Szabolcs vm-ből a az egykori Kállai-várhegyből; Székesfehérvárról a Szt István-baz. földjéből; Ugocsa vm-ből a a vm-ház előtti kertből; Ung vm-ből a honfoglalók első pihenőhelyéről; Zala vm-ből Söjtörről, Deák Ferenc szülőfalujából stb.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése