2011. 11. 22.

Emléktábla Brunszvik Teréznek

Brunszvik Teréz
— A kisdedekért. Az országos kisdedovóegyesület választmánya tegnap Tisza Kálmánné elnöklete alatt ülésezett. Az elnöknö meleg szavakban emlékezett meg Ráth Károly föpolgármesternek, az egylet egyik legrégibb tagjának elhunytáról. Azután Nagy Gábor min. osztálytanácsos, az egylet titkára bejelentette, hogy ovónö-képzöintózeteknek most kilenczvennyolcz növendéke van, köztük negyvenhat ingyenes. Ezenfölül intézetükben rendszerint harmincz árvát is ápolnak mindaddig, amig iskolaköteles sorba jutnak. Az ülés folyamán elhatározták, hogy a jövö évben emléktáblával jelölik meg Budán azt a házat, amelyben Brunszvik Teréz ezelött hetven évvel az elsö kisdedovó-intézetet létesitette.

Országos Hírlap, Budapest 1897., hétfö, november 22-én.
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése