2013. 03. 10.

Szeretetadomány-gyűjtés, 1915. március

A szeretetadományokat gyüjtő kocsik járata ügyében vasárnap délelőtt az első katonai biztositó intézet tanácstermében értekezletet tartottak, amelyen Csekonics Endre gróf v. b. t. t., a magyar vöröskereszt egylet királyi biztosa elnökölt. Az értekezleten nagy számban jelent meg a főváros előkelő társadalma és Kirschner Hermann altábornagy Forray András drt bizta meg képviseletével. A katonai parancsnokság részéről Seipka József vezérőrnagy jelent meg Gottschlieg Ágoston lovag huszárfőhadnagy parancsőrtisztjével.


Csekonics Endre gróf meleg szavakkal üdvözölte a megjelenteket, akik vállalkoztak arra, hogy a fontos emberbaráti tervet megvalósitsák. Utána Herczog Lipót Mór báró mint előadó tette meg előterjesztését, amelyben a gyüjtőjáratok tervét fejtette ki. Kiemelte, hogy ezt a tervet a honvédelmi miniszterium hadsegélyező hivatala már régen propagálta és most követelte, hogy az március elején valósuljon meg.

Rendszeresen fogják szervezni a gyüjtőjáratokat, a melyeken altisztek és népfelkelők vesznek részt, akiknek rendelkezésére 24 cserkészfiu fog állani. Minden adományt elfogadnak, legyen az cigaretta, szivar, pénz, ócska fehérnemű, régi ruha, cipő, vagy használhatatlannak látszó hulladék.

A beérkezett adományokat elsősorban a harctéren levőknek juttatják, azután a sebesültek között osztják ki. Az első gyüjtőjárat e hó 10-én lesz a IV. kerületben, de már hétfőtől kezdve működik a Károly-körút 3. szám alatt az iroda.

Az előterjesztést éljenzéssel fogadták és többek hozzászólása után tudomásul is vették.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése