2013. 01. 31.

Farsangi naptár - Budapest, 1898

A Fehér-kereszt egyesület javára  vasárnap este álarczos bál volt a Vigadóban. Az álarczos bálokról és a népszinü-irodalomról évtizedek óta azt mondják az emberek, hogy sülyed a nívójuk. És ugyanannyi idő óta azt is kérdezik, ugyan mi sülyedni való volt rajtuk ? Mert álarczosbálok és népszínművek ma is csak olyanok, mint voltak tiz évvel ezelőtt: unalmasak, kellemetlenek, kiállhatalanok. De ha csak egyszer is elmaradnának, akár az álarczos bálok, akár a népszínmüvek, hamar sietnének reklamálni mindakettőt, a nemzeti kultúra meg a jókedv türelmes nevében. Igy hát csak hadd maradjanak meg minden időkre : a népszínmüvek és az álarczosbalok. Szidjuk őket, de eljárunk beléjök. S ha jótékonyczélra annyit jövedelmeznek mindig, mint a mai álarczos bál a Fehérkereszt egyletnek, akkor kétszeresen maradjanak meg.


Farsangi naptár:
Február.
1. A III-ik kerületi Polgári kör hangversenynyel egybekötött tánczestélye a Korona vendéglőben.
1. A „Csak szorosan" czimü egyesület tánczestélye a Royal szálloda földszinti termében.
1 A Budapesti Magyar Dalkör zártkörü bálja a Fáczán' vendéglőben.
1. A III-ik ker. „Polgári kör" hangversenynyel egybekötött tánczvigalma a Korona-vendéglőben.
1. Athleta-bál a Vigadóban.
1. A budapesti bádogos, rézöntő és harangöntő mesterek bálja a Royal-szálloda termében.
2. Posta-altisztek bálja a Vigadóban.
4. Budapesti artisták egyesületének bálja a Vigadóban.
5. Mürajzolók egyesületének bálja a Royal nagyszállóban.
5. „Bohém-estély” a városligeti uj mücsarnok termeiben.
6. Magyar gazdasszonyok álarczos bálja a Vigadóban.
6. Teknikus-bál a Royal nagyszállóban.
8. A budapesti posta-tisztikar bálja a Vigadóban.
8 Polgári iskolai tanárjelöltek hangversenynyel egybekötött tánczestélye a krisztinavárosi kaszinóban.
10 Tökölyi szerb intézet bálja a Vigadóban.
12. Budapesti bádogossegédek bálja a Vl-ik ker. terézvárosi kaszinó dísztermében.
12. Gépgyári tisztviselők bálja a Vigadóban.
12. A K i k kerületi ferenczvárosi asztaltársaság tánczestélye a Bakács-téri polgári kör disztermében.
13. Izraelita nőegylet bálja a Vigadóban.
14. Nemzeti szinház müszaki személyzetének bálja a Vigadóban.
16. Medikus-tánczestély a Royal nagyszállóban.
17. Az asztalos ipartestület bálja a terézvárosi Kaszinóban.
17. Gyermekbál és hangverseny.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése