2012. 12. 29.

Hetvenéves a Nemzeti Torna Egylet, 1933. december

 

Hetvenéves a Nemzeti Torna Egylet. József főherceg jelenlétében zsúfolt nézőtér előtt vonult fel az NTE válogatott gárdája a 70 éves jubileum alkalmából megtartott bemutatón.

NET: a m. tornászat alapjait lerakó egyesületet Clair Ignác Testgyakorlati Int.-ének tanítványai al. 1863. szept.-ében Pesti Torna Egylet néven, Széchenyi Ödön gr. elnökletével. Az 1865-ben Nemzeti Torna Egylet nevet felvett egyesület fő feladatának tekintette a Nemzeti Tornacsarnok felépítését, melyet 1870 decemberében adtak át rendeltetésének Bp.-en a Szentkirály utcában. A Nemzeti Torna Egylet foglalkozott a korabeli sportok szinte valamennyi formájával (atlétika, torna, turisztika, korcsolyázás, vívás stb.), de a testnev. szempontjából az a felbecsülhetetlen érdeme, hogy Mo.-on keretei között kezdődött el a testnevelő tanárok képzése 1881-től. A tornatanítói tanfolyamok anyagát és a vizsgáztatás rendjét a Nemzeti Torna Egylet dolgozta ki, amelyet a kultuszmin. hagyott jóvá. Ezeket a szabályokat 1884-ben a tornatanítónőkre is kiterjesztették, és ettől kezdve az egyesület jogot nyert arra, hogy diplomát adjon a polg. és a felsőbb isk.-kban végzendő testnevelők tanítására. Az 1868-ban kodifikált népokt.-i tv. kötelezővé tette az el.-i isk.-ban is a torna (testnev.) tanítását, így a Nemzeti Torna Egylet min.-i támogatással tanfolyamonként 100 fő oktatót adott a közokt. számára. A tornatanárképzésben ezt a monopol helyzetét a Nemzeti Torna Egylet 1920-ig megtartotta, ekkor áll.-osították a középisk.-i tanárképzést, majd 1925-től pedig a Testnev.-i Főisk. (ma: Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar ) vette át a testnevelők képzését.


 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése