2012. 12. 07.

A Halász-kút

A pesti polgári halász-czéh már 1847 ben állított — a haltéren — egy kutat, mely idő folytával megromolván, a nevezett czéh által a jelen évben elhatároztatott egy uj, s a jelenlegi igényeknek megfelelöleg sokkal nagyobb és szebb kútnak épitése.

A szobor eredeti helyén, a Hal téren, mely
a mai Erzsébet híd pesti hídfőjének közelében volt

Ez uj kút épitését a  n e v e z e t t halász-czéhtöl Gottgeb M. kőfaragó vállalta magára, kinek ügyes vezetése alatt létesült az egész. A homokkőbői 7 láb, 8 hüvelyknyi magasságban művészileg készült szép szobor, a müveiről már is dicséretesen ismert Dunaiszky László szobrász hazánkfia vésője alól került ki.

Az előttünk levő művön, egy halászleánynak csinos és költői alakját látjuk, jobb kezében ruhája segedelmével egy nagy halat emelve, mig másik kezével bő szoknyáját festői redőkbe szedve pórázra fűzött kisebb halakat, s a halászat jelvényét — hálót —tart, a halak bal csípőjén lefelé függve, a dús redőzetben majdnem eltűnnek. Az egész, a szemlélőre igen kellemes hatást tesz, és ha mégis hibát akarunk rajta keresni, talán csak azt lehetne itt megróni, hogy az efféle szegényebb sorsú halászleányoknál, mint a milyet ez is ábrázol, s kik épen mint ez is, kényérkeresési nagy munkájukban vannak elfoglalva –nem igen divatozó szélességgel van öltözködve.

A Hal téri piac. Klösz György felvétele
(Kép forrása)


A halászat jelképéül talán sokkal szebben és természetesebben lehetett volna alkalmazni egy erőteljes férfialakot, izmos meztelen karokkal és lábszárakkal, hálóval az egyik, halakkal a másik kezében, s a halászat többi jelvényeivel körülvéve.
Ez szépen felfogva s jól kidolgozva, sokkal jobban felelt volna meg a czélnak, miután a halászat mesterségét nők csak kivételesen gyakorolják.

A kút mai helyén,
az V., Kristóf téren
Képünkön — mely e kutat ugy mutatja, a mint jelenleg van — hiányzanak még két oldalt a viz kifolyásánál az öntött vasból készülendő Delphin-alakok, melyek most vannak készülőben Gubicz András pesti gépgyárnok vasöntödéjében, s melyek mihamarabb elkészülve, a most meztelen kiálló vizcsöveket diszitendik.
Ha a néző e figyelemreméltó csinos kutat, közelebbröli megtekintésre is méltatja, azonnal minden kérdezősködés nélkül is megtudhatja : kik általemeltetett, mert azt, —közvetlen a szobor alatti  első alapzaton — következő felirat hirdeti: ÁLLÍTTATOTT A POLGÁRI HALÁSZ-CZÉH ÁLTAL. MDCCCLXII."

Vizét a Dunából kapja az e végre épített föld alatti vízvezetéken keresztül , honnan már destillálva huzatik fel; s igy jelenleg ez Pestnek egyik legjobb ivó-vizű kútját, s a haltér körüli lakosok egyik jótéteményét képzi.
Nem lehet itt azon közös óhajtást elhallgatni, hogy : b á r m i n é l előbb megkezdené már a város is a tervezett nyilvános kutak épitését; hogy valahára megszabadítaná Pest lakosságát az ártalmas, rósz vizektől!
Ez egyike a legégetőbb szükségeknek a fővárosban, s valóban kívánatos volna, hogy a régóta megpendített s folytonos tárgyalás alatt levő vízvezetési ügy, végre óhajtott eredményekre vezessen!

Zombory Gusztáv cikke nyomán
Vasárnapi Ujság, 1862. december 7.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése