2012. 07. 11.

Tanszerek kiállítása

A volt Budai Főreál Iskola épülete (ma: Toldy Ferenc  Gimnázium)

A középtanodai tanárok múlt héten lefolyt közgyűlése alkalmából tanszerekből sikerült kiállítást rendeztek a felső leányiskola helyiségeiben. Szebbnél szebb és igen érdekes fizikai és természetrajzi tanszerek voltak itt kiállítva a különféle középtanodák részéről. Leginkább kitűnt a II. kerületi reáliskola*, honnét sok érdekes tanszer, valamint Sajóhelyi Béla és Paszlavszky József tanárok által készített preparátumok küldettek be. E kiállításon leginkább oly tanszerek voltak, melyek a tudomány ujabb haladását tüntetik fel. Méltán feltűnést keltett Tausz Ferencz ó-budai tanár kőcsiszoló gépe, melylyel tudományos vizsgálódásokra igen könnyen lehet a köveket csiszolni, akár papirvékony-ságu lemezekké is.

Vasárnapi Hírek, 1880. július 11.

*A mai Toldy Ferenc Gimnázium elődje.

Az intézményt 1854-ben alapították, eredeti neve: Budai Császári és Királyi Felsőreáliskola. A nnémet nyelvű intézmény császári rendelettel alapíttatott a Leo Thun kultuszminiszter nevéhez fűződő Organizations Entwurf: az osztrák közoktatást szabályozó rendelet szellemében. A reáliskola célja az alapfokú ipariskolák és a "technikai iskolák" (műszaki egyetemek) közötti átmenet, a középfokú oktatás biztosítása, előkészítés a technikai iskolai tanulmányokra, és a német szellem erősítése a tanítási nyelv révén. 

A tantárgyak zöme megegyezett a gimnáziuméival (vallástan, német nyelv, magyar nyelv, földrajz, történelem, matematika, természetrajz és természettan), amelyek mellett a reáliskolában még vegytant, geometriai rajzot, építéstant, géptant, szabadkézi rajzot és szépírást is oktattak,  viszont a reál diákjainak le kellett mondaniuk a görög és latin nyelvek, valamint a filozófia tanulásáról. 

Az iskola 1920-ban vette fel  Toldy Ferenc, "a magyar irodalomtörténet-írás atyja" nevét. 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése