2012. 06. 21.

Természetes gyógyintézet KőbányánA «természetes gyógyítási mód» (physiatria), mely lényegében nem egyéb, mint az egészséges emberre vonatkozó egészségi szabályoknak a beteg szervezetre való alkalmazása, — legújabban rendkívüli hódítást tett a külföldön, főkép Németországban, hol majd mindenütt vannak már ezen gyógymódra szanatóriumok.

Hazánkban most állított fel a «Természetes gyógyintézet részvénytársaság* ilyen fürdőtelepet, melyben kizárólag csak a természetes gyógyító eljárást alkalmazzák. Ez Magyarországonaz első ós egyetlen ilynemű intézet. A fürdő-telep Budapest X. kerületében (Kőbányán) van elhelyezve. 

Kőbánya majdnem oly magasan fekszik, mint a Gellérthegy csúcsa, az altalaj kőszikla, melyet tiszta homokréteg borít, tehát itt a levegő sem meg nem szorul, sem a talaj ártalmas kipárolgásától tartani nem lehet, a közlekedés pedig minden irányból nagyon könnyű. 

A telep 6000 nméter területen fekszik, melynek sarok részén csinos kétemeletes épület van; ennek a földszintjén vannak elhelyezve a viz- és gőzfürdők, az öntő, göngyölő, masszírozó és téli torna-helyiségek, az iroda, orvosi rendelőszoba és étkezőhelyiségek.

A ház melletti nagy kertben van sétahely, nap- és légfürdő, külön a férfiak s külön a nők részére. A kert belső részében vannak a légházak is. /…/

A természetes gyógymód kiváló sikert mutatott fel különösen az idegrendszer betegségeinél, légző és emésztő szervek bántalmainál, vérszegénységnél, némely szívbajnál, aranyérnél, vizkórnál, több női bajnál, stb.

Az ellátási s gyógyítási költségek jutányosán vannak megállapítva. Az új intézet elnöke Feszty Gyula, vezérigazgatója pedig Petrovics László. A kik különben az intézet iránt közelebbről érdeklődnek, azoknak az igazgatóság, (Budapest, X. Füzér-utcza 19. szám) kívánatra szívesen szolgál részletes felvilágosítással.

Vasárnapi Ujság, 1901. július

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése