2012. 05. 15.

— Karikás bácsi meghalt.


Ki nem ismerte vajjon az öreg Karikás Miska bácsit, a Kispipa*  hires korcsmárosát? Bizonyára alig van Budapesten olyan ember, aki vendéglöbe jár étkezni és legalább egyszer meg nem kóstolta volna Miska bácsi jóizü magyaros föztjét. 

Több mint 50 éve hires korcsma a Kispipa, amelynek jó hirét már a negyvenes években megállapitotta az a kis,  neves irókból és müvészekböl álló társaság, amely napról-napra vendége volt évente át a Kispipának. Ez a kis kör vonzotta eleinte a Miska bácsi vendégeit, késöbb már jöttek maguktól is azok, akik a magyaros kosztot és jó italt kedvelik. 

A régi Szervita tér, ahol a Kispipa vendéglő működött

Az öreg Karikás már régen nyugalomba vonult. Utoljára most tiz év elött emlegették sürün a nevét, ekkor ünnepelte szakácskodasának ötven éves fordulóját ez az ő régi vendégeinek is ünnepe volt. Összegyültek a Kispipa szük, füstös helyiségeiben a az öreg jubilánssal együtt elevenitették fél a mult idök kedves és borus emlékeit. Azóta csak a piaczra és a vásárcsarnokba járt ki az öreg, mert a vásárlást el nem engedte volna a világért. Ez szórakozása volt az öregnek, más szórakozást nem is keresett, habár telt volna a ládafiából. 

Becsületes szorgalmával jó módra tett szert, de azért hasztalan nógatták, hogy szebb, tágasabb helyiséget rendezzen be. Erröl tudni sem akart.
— Már én innen csak egyszer költözöm ki — mondogatta — de a mostaninál még szükebb helyiségbe!

És ugy történt, amint mondotta. Ma nyolczvan éves korában elköltözött csakugyan még szükebb helyiségbe, négy keskeny deszka közé.

Miska bácsi származása nem volt magyar, de teljesen magyarrá lett. Régebben Ringnek hivták, de már 1848-ban Karikás volt a neve. A szabadságharcban is részt vett és rabságot is szenvedett. Nagyra volt a szakácsmüvészetével és gyakorta emlegette, hogy a Ringek ösi foglalkozása is a szakácskodás volt. Egyszer aztán néhai Komócsi József, aki a Kispipa törzsvendége volt, ki is deritette, hogy Polikrates gyürüjét is Miska bácsi őse vette ki ama bizonyos hal gyomrából s akkor kapta a Ring nevet. Ezen aztán jól mulatott az öreg Karikás is. 

A föztének olyan hire volt, hogy csak nemrégiben Ferenczy Ida udvarhölgy, a királyné társalkodónője a Kispipá-ban rendelt ebédet a királyné számára. Az öreg a sört nem kedvelte. Nem magyarnak embernek való, mondogatta és sört nem is tartott sokáig, csak ujabban vendégeinek a kivánságára tartott palaczksört készletben.

Az öreg ritkán betegeskedett. Most is csak rövid ideig volt beteg. Májbaja volt és ez vitte a sirba.

Országos Hirlap, 1898. május 15.

*A vendéglő a Szervita tér 2-ben volt.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése