2012. 03. 28.

Pesti handabanda, 1863

(Opera.) — A nemzeti színház igazgatósága elcsapja szolgálatból a szinház konventionalis macskáját, tapasztalván róla, hogy az operai próbák alatt N. N. kisasszony hangját utánozza. A macska hivatkozik ártatlanságára, és be is bizonyítja, hogy ellenkezőleg, a kérdéses N. N. kisasszony utánozza az ő hangját, előadások alatt.

Pest fővárosa folyamodott a helytartótanácshoz, hogy nevezze ki a kormány fa1unak, akkor legalább senki se fogja követelni tőle hogy utczákat tisztogattasson, havat elhordasson, s egyebet tegyen, mit ugyan — most se tesz.

Pest városa tanácsa a m. k. természettudományi társulatot felkérte, hogy azon módok iránt, mik által a városerdei tó kiszáradását megakadályoznia lehetne, véleményt adni szíveskedjék. A természettudósok három ivnyi hosszú véleményezésökben ugy találták, hogy a tó kiszáradásának főoka az, mivel — a medre nem elég mély; s igy kevés benne a víz! És ennélfogva csak folytatni kell a meder mélyebbre ásatását. — A városi tanács rendkívül épült e bölcs véleményen.

Pest városa tanácsa folyamodik, hogy a Duna medrének felét, mely a várost illeti, egészen beépíthesse; — mert már máshonnan nem képes pénzt előteremteni.

Handabanda c. folyóirat, 1863

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése