2012. 02. 26.

Pestváros tanácsának intézkedései az árviz-veszély ellen.1 A lánczhid légbe röpittetik, hogy oszlopai a jégtorlaszok
lefolyásának akadályul ne szolgáljanak.

2. A Duna-sor házai leromboltatnak, mert, ha ez
rendszeresen történik, a háztulajdonosok kissebb kárt szenvednek,
mintha az árvíz folytán a házak össze-vissza dőlnének.

3. Gróf Széchényi Ödön urnák azon ajánlata, mely
szerint az árvizet tűzzel hajlandó leföcskendezni, köszönettel
fogadtatik.

4. Felkéretik a csolnakázó egylet, hogy egy permanens
regatta-bált arrangirozzon, mert akkor az egylet tagjai
minden éjjel ébren tartatván, szükség esetén minden
perczben a segítségre készen lesznek.

5. Nehogy az áradás még előmozdittassék, a sár és
szemét nem vitetik a Dunába, hanem ugy mint eddig, az
utczákon meghagyatik.

Borsszem Jankó, 1871. február 26.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése