2011. 11. 29.

Dr. Siklósi Károly vizgyógy- és testgyakorlati intézete

Az intézmény utódja az 1900-as évek elején
Az intézet a budai városmajor végén a budai hegyek egyik legkiesebb pontján fekszik, kinézéssel a város majorjára s a szőlőtőkkel koszorúzott budai hegyekre. Vizgyógyintézetnek való hely sok van e hazában, de annál alkalmasabb, mellyet dr. Siklósy választott, a főváros közelében egy sincs. Nálunk a vizgyógymódnak még nincs olly s akkora közönsége, melly képes volna egy intézetet egész éven át benépesíteni; kivált városoktól távol, a hidegebb évszakokban senki se szánja magát e gyógymódra. Nagy város közelében pedig mindig akadnak emberek, kik miután a gyógymód alkalmatlanságait a városi élet kényelmeivel könnyen összeköthetik, a téli gyógyszaktól sem ijednek vissza. 

Ezért mondjuk, hogy e helynél alkalmasabb nincs, annyival inkább, mert ez a vizgyógyíntézet minden szükséges kellékeivel bir. Levegője tiszta friss hegyi lég, a majorbeli kutak vize jó és kimeríthetetlen, a beteg tetszése szerint választhat a verőfényes és árnyékos séták között. Az intézet két nagy épületből áll, a /.../ főépületben van az orvos laka, a nagy gyógyterem, s a testgyakorlat termén kivül néhány vendégszoba. A másik tornyos épület, a torony alatt levő zuhany - s az e melletti kádasszobán kivül kizárólag betegek ellátására van felszerelve Igy a két épületben összesen van 30 vendégszoba, mellyekben a beteg tetszése szerint másodmagával is helyet találhat. Az intézetben követett gyógymód és életrend ollyan, mint más vizgyógyintézetekben szokott lenni, mellyröl más alkalommal talán még bővebben szólandunk. 

Vasárnapi Ujság, 1857. november 29.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése