2012. 08. 18.

A király születésenapja


A föváros közönsége holnap megünnepli ö felsége születésnapját. A templomokban istentisztelet lesz, a vérmezön csapatszemlét tartanak és a miniszterelnök diszebédet ad.

A hivatalos föistentisztelet délelött 10 órakor lesz a budavári koronázó Mátyás-templomban. Az istentiszteleten Vaszary Kolos biboros herczegprimás pontifikál fényes segédlettel. A templomi ének- és zenekar Vavrinek Mór D-dur miséjét adja elö. Ugyanez idöben ünnepi istentiszteletek lesznek a belvárosi föplébánia templomban és a föváros több más templomában. A dohány-utczai izraelita templomban szintén tiz órakor kezdödik a hálaadó istentisztelet.

A csapatszemlét délelött kilencz órakor tartják meg, ezuttal nem az uj gyakorlótéren, hanem
a vérmezön. /…/

Látkép a Lánchíd pesti hídfője mellől, 1896 után
(Kép forrása)

A rendörség erre a napra a következö intézkedéseket tette:
A Mátyás-templomban dr. Boda Dezsö kerületi kapitány egy rendörfelügyelövel, husz gyalog és hat lovasrendörrel tartja fenn a rendet. A vérmezön a rendröl Szirmay Andor kerületi kapitány vezetése alatt ötven gyalog- és tizenöt lovasrendör gondoskodik. A lánczhidon, a Ferencz József-hidon, a Margithidon, nemkülönben az alaguton való akadálytalan közlekedés és az utczai rend fentartása végett a fökapitány elrendelte, hogy reggel 7 órától kezdve a lánczhidon a teherkocsi-közlekedést beszünteti és mind a két napon —tudniillik szent István napján i s — a Margithidra tereli. A rendörségnek egyuttal gondja lesz a vérmezöröl visszaérkezö csapatok elvonulására is. csavargözös-állomásoknál a felsö rakodóparti bejáratokat nagyobb tolongás esetére elzárják.

Országos Hirlap, 1898. augusztus 18.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése