2012. 05. 10.

Léghajók fölszállása a Margit-szigetről, 1902 május

A léghajózás az utóbbi időkben nagyot fejlődött. Bár a kormányzó léghajót máig nem sikerűlt feltalálni és Santos Dumont és mások kisérletei most is kisérletek, a levegőt járó készülékek tökélesedtek.

Főleg úgy, hogy a fölszállásra, bizonyos vidék áttekintésére szerelhessék föl. Ennek a hadsereg vehetné hasznát. A katonaságnál tehát Európában külön léghajó osztályt szerveztek. A mi hadseregünknél is. Nem, mint sportot űzik, hanem mint a hiradó és kémlelő szolgálat kiegészítőjét. Bécsben a hadsereg szervezetébe illesztve működik a léghajózó osztály, mely az 1896-iki budapesti ezredéves kiállításon is bemutatta gyakorlottságát.

Budapesten a léghajózási kisérletekhez való csatlakozás szempontjából alakult a *Magyar Aero-klub*. Czélúl tűzte ki a tudományos kutatást; nevezetesen részt vesz a nemzetközi meteorológiai munkálatokban. Törekedni fog arra is, hogy a léghajózást hazánkban lehetőleg meghonosítsa és megkedveltesse.

Márczius 2-án alakúlt meg Budapesten az új klub, a melynek védnökségét Lipót Szalvátor főherczeg vállalta el, a ki Bécsből több léghajózást tett *Meteor* léggömbjével.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése