2012. 05. 07.

Hazánk szemefénye vagy, ifju fővárosunk!

Budapest 1875 körül. Klösz György felvétele
(Kép forrása)
 
Nem kell rajongónak, nem szükség még poétának sem, csak helyesen számitónak kell lenned, hogy meg légy győződve, miszerint hazád ifju fővárosából, mit annyiszor hallhattál Magyarország szivének neveztetni, talán nem is sok idő mulva világváros lesz, melynek meglátására messze földek tájairól fognak seregleni az idegenek. 

Valóban, ha meggondoljuk, hogy már természeti fekvése is oly kedvező, vidéke is oly csodaszép, hogy ahhoz foghatóval más főváros alig dicsekedhetik, s melyen még Nápoly is, az a Nápoly, melyről azt mondják, hogy ne haljon meg előbb, mielőtt azt látta az ember, csak derült egével és tengerével tesz tul, de panorámájával messze mögötte marad, ha végigtekintünk ős Buda ormain, büszke királyi várával, szent Gellért komor hegyével, az erdőkoszoruzott, vidám nyári lakokkal megrakott hegyein, mik annyi szépségét egyesitik magukban az isteni és emberi kéznek; aztán végignézünk a pesti rónaságon, mely egyenes, mint az a becsület, és nyilt, mint az az őszinteség, mely annyira jellemzi a magyart, ha eltekintünk a messzi láthatárig, melynek kékes ködében egymásba olvadni látszik a föld az éggel; ha látjuk az előtérben a szabályos, diszes házsorokat, miknek aranyozott tetőzetein ragyogva törik meg a napsugár, s mind e nagyszerü látványt, a síkság és hegyvidék, a természeti és müvészi szépség e ritka szerencsés találkozási helyét megkétszereződve látjuk a két város közt méltósággal elhömpölygő fejedelmi folyam derült tükörében, melynek árjain gályák százai közlik odább Magyarország szivének lüktetéseit, s mely fölött magasan elhajlik a lánczhid vakmerő íve, két szárnyával, mint valami óriási karokkal ragadva meg a két partot, nehogy szétszaladjanak: valóban mondom: lehetetlen föl nem sohajtanunk: "szép vagy, hazánk szemefénye vagy, büszkeségünk, örömünk vagy, ifju fővárosunk!"

(Törs Kálmán: Margit-sziget. Pest, 1872)


Jó tudni: A mai Budapest 1873. november 17-én jött létre - Pest, Buda és Óbuda egyesítésével. 1950. január 1-jén a Budapest környezetében lévő települések hozzácsatolásával jött létre Nagy-Budapest.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése