2012. 04. 14.

Erzsébet királyné budavári szobra

Budavárában fog állni Erzsébet királynénak a magyar nemzet által emelendő szobra. A Szent György-teret úgy alakítják át, hogy a pesti részre néző bástyáját és a miniszterelnökség mai palotáját lebontják. Akkor a pesti oldalról is látni lehet Erzsébet királyné szobrát, mely fehér márványból készűl. Az országos emlék végrehajtó bizottsága pár nap előtt hirdetett pályázatot a szobor elkészítésére.

Csak magyar állampolgárok pályázhatnak s a bemutató mintha az eredeti nagyság tizedrésze legyen, az építészeti tervrajzoké századrész. Ezekhez a helyszín rajza is melléklendő. A első díj 10,000 korona, a második 6000 korona, a harmadik 4000 korona.

A pályadíjak feltétlenűl kiadatnak. A pályázat titkos; jeligés levél melléklendő. Határidő 1901 márczius 1. A bíráló bizottság 12 tagból alakúl. Közülök kettőt a pályázók választanak tervükhöz csatolt zárt levélkében; hármat külföldről hív meg a végrehajtó-bizottság.

A bizottság 1901 április 15-ikéig végérvényesen határoz. A kivitellel való megbizatás fölött azonban a végrehajtó-bizottság dönt. A nem díjazott művek bármelyikét a bizottságnak joga van 3000 koronáért megvásárolni. Döntés után a pályaműveket az üllői-úti Iparművészeti Múzeumba kell küldeni a végrehajtó-bizottságnak czímezve.

1900. április

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése