2011. 12. 10.

Hírek a füvészkertből

A „fourchroya gigantea” a füvészkertben végre nyilni kezd. Ez óriási növényről sok mindent összeirtak már lapjaink. Egyik hirdette, hogy egy „aloë” másik hogy egy „agave” fog nyilni. Az utóbbiakat az zavarta meg, hogy Endlicher hazánkfia az agavefélék családjába sorozta a fuorchryosát, melly azonban az agavetől külön nemet képez. A fourchroya sokban különbözik az agavetől, melly a mult évben virágzott füvész kertünkben. Már a szinben feltünik a különbség; az agave kék-hamvas zöld, a fuorchroya sárgásabb fűszínü. Az agave virága hengerded, mellyből hosszasan kinyulnak a porodák; a fourchroya virága harangalaku, mellyben ékforma szálcsán ülnek a portokok. Amannak virága sárgásabb, ez zöldesebb. A növénytudósokra hagyjuk a körülményesebb leirást. 
Emlékszünk rá, hogy mult évben, mikor az agave virágzott, sokan csodálkoztak, hogy a roppant növények olly kis virágai vannak, s mintegy csalatkozva érezték magokat várakozásukban.
A füvészkert pálmaháza
Figyelmeztetjük olvasóinkat, tekintsék az egész virágzatot, s nem csak az egyes virágokat. Nagyszerűbb valamit alig képzelhetni, e négy öles virágszárnál, e roppant liliomszálnál, mellyen ezer meg ezer virág függene, ha az alsóbb virágok el nem fagytak volna. Egy roppant kandeláber áll előttünk, sok kiterjesztett karral. S e négy öles virágszár augusztus 3-dika óta fejlődött ennyire, september közepéig. Csoda-e, ha egész életerejét fölemészti a virágzás! A másfél százados növény elhervad, a mint elvirágzott, mint a mi fűnemü növényeink! S Délamerikában, melly e növény hazája, mintegy 10,000 lábnyira a tenger szine fölött, jön elő óriási növényünknek még óriásibb testvére, a fourchroya longaeva, mellyről a benszülöttek azt hiszik, hogy négyszáz évben virágzik egyszer. A füvészkert könyvtárában van egy illyen növény rajza; e növény virágszára a természetben 85 1/2 lábnyi magas. Képzelhetjük, mi roppant liliomszál! 

Vasárnapi Ujság, 1854. november 5.

A pálmaház belülről, 1940-es évek
Ama viharos éj (nov. 13–14e között), melly napi kárt tett a Szebasztopol körül hadakozó felek hajóiban s másutt, Pesten is fölkereste áldozatát. Olvasóink emlékezni fognak ama négy öles virágszáru, másfél százados növényre, melly „Fourchroya gigantea” név alatt lapunk 36 számában ismertetve volt. A pesti füvészkert ez egyetlen példányu óriás növényét kereste fel a vihar, összetörte a fölé épitett melegitő üvegtornyot, reáfuvott esőt, havat s reggel fagyva találták. Teljes kivirágzása után ugy is elérte volna az enyészet. S most meghalt, mielőtt meghalhatott volan! Sirját gyászoló tudósok vették körül. 

Vasárnapi Ujság, 1854. december 3. 

A füvészkert az 1940-es években
Mult számunkban a pesti füvészkertből hibásan közölte a Tárogató, mintha a „Fourchroya giganteá”-nak egyetlen példánya lett volna, a mellyet a november 13–14-iki szélvész, meghülés okozta betegségnek, sirba döntött. Ugy halljuk most, hogy hült tetemei nem okoztak olly nagy szomoruságot, mert ez óriás növénynek él és talán jövőre szintén virágozni fog, egy testvére, melly az elhunyttal csaknem egykoru. Azon kivül egy három éves kisdedet is hagyott hátra maga után mellynek azonban még nagyot kell nőni, hogy 150 éves legyen. 

Vasárnapi Ujság, 1854. december 10.

(A szóban forgó növényt manapság Furcraea gigantea néven keressük.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése