2013. 01. 24.

Posta-és távírópalota, 1897


Az üvegfalakkal körülzárt táviratfeladó helyiség négy toló ablakkal van ellátva. Ezeken kell a táviratokat benyújtani. A tisztviselő az átvett táviratot elolvassa, a szavakat megszámlálja, a díjat megállapítja, átveszi a díjnak megfelelő levélbélyeget s a táviratlapra ragasztja, bélyegzővel átüti, a kezeléshez szükséges adatokat a táviratlapra feljegyzi, mindezt egy pár pillanat alatt. E munkával 11 tisztviselő foglalkozik, élükön egy felügyelővel. Az elfogadott táviratok pedig 5 perczenként légnyomású csöveken jutnak fel a harmadik emeleten levő gépterembe, a hol feldolgoztatnak. 


A mint a harmadik emeletre jutunk s balkézre az üveges falakkal elkerített előcsarnokba lépünk, tompa moraj üti meg füleinket. Ez a működésben levő távírógépek zakatolása. Benyitva, balra és jobbra óriási folyosóhoz hasonló két terem tárul elénk, melyek egymással össze-függőleg L alakot képeznek.
Az egyik a koronaherczeg-utczai, a másik pedig a zsibárus-utczai homlokzatot egészen elfoglalja, egyiknek hoszsza 55, a másiké 70 méter. A Koronaherczeg-utcza (ma: Petőfi S. utca)  felé néző teremben vannak két oldalt egymás mellé állítva, a gyorsan dolgozó Hughes-féle távírógépek, melyek a táviratokat nyomtatott betűkkel írják a papír-szalagra.
 
A zsibárus-utczai (ma: Párisi utca) részen a terem két oldalán egy-egy oly hosszú vaslábu asztal áll, mint a milyen hosszú a terem. E két óriási asztal, melyeknek végei a Gránátos-utcza felé néző részre is átnyúlnak, a kevésbbé gyorsan dolgozó Morse-féle gépekkel van megrakva, melyeknek jegyeit csak az olvashatja, a ki azokat ismeri. 


Minden gép mellett egy-egy alkalmazott ül — férfiak és nők vegyesen, — a kik kizárólag a táviratoknak a dróton való továbbításával és átvételével foglalkoznak. A munka menetét, melynek gyorsnak és pontosnak kell lennie, továbbá az egész berendezés üzemképességét ellenőrző és felügyelő közegek kisérik állandó figyelemmel, a kik azonnal ott teremnek, a hol valami akadály mutatkozik.
A Hughes-teremben 40 betünyomtató gép van két sorban felállítva, a Morse-terémben levő két óriási asztalon pedig 122 távírógép dolgozik. 

A szolgálat éjjel-nappal tart szünet nélkül.

Vasárnapi Ujság, 1897. január 24.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése