2012. 11. 11.

Az Egyedi-palota (Benczúr Ház)


Az Egyedi-palota, azaz a Benczúr Ház
(Kép forrása)
Akkor épült, amikor a  Benczúr utcát még Nagy János utcának hívták (merthogy létezett Kis János utca is; az volt a rövidebb). Tervezője Marmorek Oszkár műépítész, tulajdonosa Egyedi Lajos volt. Háromszintes lakóháznak készült; alagsorában - a kiszolgálóhelyiségek mellett - istálló kapott helyet, első emeletén lakószobák és fogadóhelyiségek,  második emeletén irodák. Dísztermének kupolája alatt télikert díszlett,  utcai frontján a szalon várta a vendégeket, annak két oldalán pedig hölgyszoba (a mai Fehér szalon), illetve  úri szoba (a mai Barna szalon) állt rendelkezésre. A Vadászterem ebédlőként szolgált.

(Kép forrása)
A család vagyonát Stern Ignác alapozta meg, jól menő újpesti szeszgyárával. Két fiára, Artúrra és Lajosra jelentős vagyont hagyott. Artúr Sopron megyében, Egyeden, többezer holdnyi családi földbirtokon gazdálkodott - innen az új családi név -, Lajos az újpesti gyár tulajdonosa lett. Mindketten tehetséges sportemberek voltak, annak idején nagy szerepet játszottak a lovaséletben.

(Kép forrása)
Egyedi Lajos nem véletlenül építtethetett pompás palotát a mai VI. kerületben: a legtöbb adót fizető polgárok közé tartozott - ám az 1913-ban létrehozott szeszkartell súlyos döntésekre kényszerítette: el kellett adnia a szeszgyárat. Műgyapotgyárat alapított, ám újabb csapások következtek: családi tragédiák érték, és beköszöntött a gazdasági válság.

A két fiú tragikus körülmények között hunyt el: Egyedi Artúrt a veje fojtotta meg, mert nem volt hajlandó annak tartozásait rendezni. A család vagyonának jelentős része a Magyar-Itáliai Bank birtokába került, a régi nagy gazdagságnak csupán töredéke maradt. Egyedi Lajos pedig - hogy megelőzze a Benczúr utcai lakóház felszámolását - 1927-ben öngyilkos lett.

(Kép forrása)
1928-ban - a kormány bizalmának köszönhetően - a postaalkalmazottaktól elvont nyugdíjjárulékot nem kellett beszolgáltatni a központi nyugdíjjárulék-alapba. A posta külön alapot létesíthetett, melyből alkalmazottai megélhetését segítő intézményeket támogathatott. Így határozta el a nyugdíjjárulékot kezelő jóléti alap egy egyesületi ház létesítését, s így került sor 1930-ban a Benczúr u. 27. sz. alatti palota megvásárlására. 

(Kép forrása)
A II. Világháború során az épület csak kisebb károkat szenvedett, és az ötvenes évektől ismét a postások művelődési igényeit szolgálta. A kilencvenes évek elején a Magyar Posta Rt., a MATÁV Rt. és az Antenna Hungária Rt. által létrehozott Postai és Távközlési Művelődési Alapítvány székháza lett, és (az alapítók szándékához híven) igyekezett  színvonalas kulturális központként megállni a helyét. Időközben Benczúr Ház néven vált ismertté. 2009-ben az alapítók a ház bezárása (majd eladása), és az azt működtető alapítvány megszüntetése mellett döntöttek.

2010-ben aztán a Magyar Posta Zrt.  kinevezett vezetősége úgy döntött, hogy e szép hagyományokkal rendelkező intézetet, épületet nem fenyegetheti az elmúlás veszélye. Az ingatlan 52 százalékát visszavásárolta a tulajdonostársaktól , és mint már 100 százalékos tulajdonos, a tevékenység újraindítására 2011-ben új alapítványt hozott létre, Postás Múzeumi és Művelődési Alapítvány néven.
Az épület II. és III. emeletén kapott új otthont a Postamúzeum.

(Szöveg forrása)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése