2012. 10. 01.

Testi erő és erkölcs

Tornacsapat, Rákosliget
(Kép forrása)

A legnemesebb, legértékesebb örökség, a mit a szülők gyermekeiknek adhatnak – a testnek edzettsége és léleknek erkölcsös jelleme. Ez a kettő együtt az igazi alapja az egyén és a nemzet boldogságának. Minden más, legyen az vagyon, hír, név, összeköttetés, tudomány, művészet, e kettő nélkül csak hiu czafrang, mely csillog, megveszteget s legfeljebb arra jó, hogy takargassa a belső meghasonlást és életkeservet. Hogy e két örökséghez juttassa a gyermekeket, minden rendű és rangu szülőnek módjában áll, csak lelkiismeretes gondosság kell hozzá.

Erkölcstani könyv, 1907-ből
(Kép forrása)
És mégis a családi nevelés iránya, annál kevésbé a közélet példái nem egészen olyanok, hogy e két örökség, a gyermekek részére biztosittassék. Ugy látszik, hogy a megélhetésért, az élvezetért folytatott küzdelemben a gyermekeknek nem csak pénzben, hanem testi erőben és erkölcsben nyilvánuló öröksége is megcsappan a szülők birtokában.

Az iskola nevelői hatásának szűk körében még mindig csak a tapogatódzás és kísérletezés terén mozog a tanulók testi és erkölcsi fejlesztésének módjára és mértékére nézve. Jellemző, hogy a család és az iskola közt még mindig vitatkozás tárgya az, hogy melyik félre háramlik a tanulóság nevelésének derekabb része, s a szülők az ifjuság testi és jellembeli fejlesztésében tapasztalható hajlandók csupán az iskolát vonni felelősségre.

1900. október

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése