2012. 06. 07.

Budapest hátrányairól, 1872


Alt-Sandmann: Pest-Buda
(Kép forrása)

Vannak /.../ Budapestnek oly hátrányai is, melyeket sem gyönyörü fekvése, sem szép épületei feledtetni nem tudnak, sem rajtuk még a város fiainak, illetőleg atyáinak szent akaratja nem segitett.

Ha a példátlan rosz kövezet meg nem unatja veled, egész órákig elbolyonghatsz Pest utczáin a nélkül, hogy valahol árnyékos zöldet találj, a hol megpihenhetnél. Szemed elfárad a meztelen épületeknek eleinte meglepő, de később unalmassá vált egyhangu szinén; a levegőt rekkenőnek, fojtónak találod, sétád eltikkaszt halálosan; sokat adnál egy kis üditő szellőért, mely homlokodon a verejtéket megszokkasztaná. Hiába vársz reá, Pesten a hőség ellen menhelyet találni lehetetlen. Végre aztán megszán egy vándor szellő, ámde abban sincs köszönet. 

Valahol a Rákosmezőn végigsöpört szárnyával a homoktengeren, felleget kavart belőle s Szamum módra szállja meg a várost, apró homokkal, utcza szemetével szórva tele a szemét-száját, a kit elől-utól talál. Ilyenkor aztán nem látsz többé sem zöldet, sem fakót, a levegőnek is azt kivánod, bár csak ne lett volna se üditő, se tikkasztó, hanem maradt volna, honnan fölkerekedett. Ha Pest világhirü valamilyéről, akkor poráról az /…/

Ez nagy baj és sok víz lefoly a Dunán, míg ezen a bajon segitve lesz.


(Törs Kálmán: Margit-sziget. Pest, 1872)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése