2012. 04. 19.

Rövidhírek, 1857. április 19.

— A pesti nemzeti múzeum előtti tér, hála a lelkes hazafiúi áldozatkészségnek, e hó végéig egészen be lesz ültetve, idővel hűvös árnyat adandó fákkal; most az épület megetti tér beültetésével foglalkoznak. A legszebb szálfákat b. Sma Simon szállittatá gödöllői erdőségeiből. Hol adakozni kell és lehet, e tisztelt névvel mindenütt találkozunk.

— A budai városi testgyakorló iskola Clair A. ur vezetése alatt csütörtökön nyilik meg, felváltva fiuk és leányok számára.

— Renz hires lovarda igazgató, lovagjaival s lovaival június hóban érkezik Pestre.

— A tavasz beálltával dr. Fischhof vizgyógyintézete is megélénkült Pestena Hermina mezőn. A másik illynemű intézet, mint olvasóink tudják, a budai hegyek aljában van, a városmajor közelében, dr. Siklósy vezetése alatt. Meleg versenyre kél a hideg viz.

— Színházunkban jelenleg Legrain kisasszony és Chapuy urak tánczolnak, ügyes és biztos tánrzuk által tűnve ki. Az első tánczpróbák alatt színházunk egyik segédtánczosa olly szerencsétlenül esett el, hogy karját rögtön ketté törte. A szerencsétlen tagtárs számára ott rögtön a színészek jelentékeny segélyösszeget tettek össze, a derék vendégmüvésznő pedig maga száz pengő forintot küldött neki.

 (Vasárnapi Ujság)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése