2012. 03. 22.

A Nemzeti Szalon kiállítása, 1910 március

(Kép forrása)
Három kiállítás egyszerre a Nemzeti Szalon épületében. A Nemzeti Szalon tavaszi tárlata, a Magyar Képzőművésznők Egyesületének és a Magyar Grafikusok Egyesületének kiállítása.

Odakint tavasz, rügyfakadás, a kékellő égen kósza fehér felhők, ifjúság, új élet kezdete, úgy, hogy sok reménynyel, vágygyal lépünk be a kiállításba, honnét csalódottan, nagyon is vegyes impressziókkal távozunk.


A Nemzeti Szalon története
Budapestnek ma körülbelül legbizarrabb épülete a Nemzeti Szalon az Erzsébettéren. Valóságos Jánus-arczú építmény: alsó része s a tér felé néző homlokzata a rég ismert és megszokottá vált renaissance-kioszk, emelete és utcza-felőli főhomlokzata pedig egy bizarr, merész képzelettel és bátor rajztollal tervezett modern épület. 

Most, hogy megnyitották benne az első kiállítást, a nagy számban oda sereglő közönség szeme első sorban bizonyára ezen a különösségen akad meg. Egykor a középkorban gyakori eset volt, hogy egy nagy templomot román stílben kezdtek építeni, közben aztán megváltozott az ízlés s a román alapra góthikus falakat és tetőt raktak fel. 

Ma azonban furcsának találjuk az ilyen kétarczúságot, mert izgatja a belénk nevelt stílérzéket s nem tudunk emlékezetünkben modern preczedenst találni rá, holott a preczedensek épen a nyugtalankodó konzervativizmus lecsillapítására valók.

Majd meg fogjuk szokni ezt is, mert bizonyára sokat fogunk oda járni a Nemzeti Szalonba, kivált, ha a kiállítások benne mind oly érdekesek lesznek, mint az első.

Vasárnapi Ujság, 1907 március

A Nemzeti Szalon magyar képzőművészek és műpártolók egyesülete volt, amelyet Budapesten alakítottak 1894. március 12-én „abból a célból, hogy a magyar képzőművészet erkölcsi, anyagi és kulturális érdekeinek fölkarolását, a testületi szellem fejlődését előmozdítsa, a művészek és a közönség közti érintkezést élénkebbé tegye”.

Az egyesület helyisége Budapesten 1894-től a József körút 45-ben, majd 1897-től az egykori Újvilág utca 2. sz. alatt volt (ma a Semmelweis utca és Kossuth utca sarka), míg Vágó József és Vágó László által tervezett állandó művásárcsarnoka, amelyben a tagok eladandó művészeti termékeit, festményeket, szobrokat stb. kiállították, Budapest V. kerületében, az Erzsébet téren volt, 1907-től. Az épületet 1960-ban lebontották, helyén ma park van.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése