2011. 11. 26.

A budai híres ásványos forrásokról

A Rudas fürdő egykor
...a szenvedő emberiség javára hires ásványos forrásokkal áldotta meg a természet Budát, mellyeket már a romaiak is ismertek, a törökök pedig szenvedélyesen használtak, némelly részben máig is fennálló fördőházakat épitvén melléjök. – Jelenleg öt meleg ásványos fördő van itt: a Sárosfördő* ujra épitve, a Rudasfördő, szép épület egy emeletre, két udvarra, a Duna és a Sz.-Gellért hegye közé szoritva; a Rácz-fördő, hajdan királyi nevet viselt, s Mátyás király idejében gyönyörü mulatókertek közt feküdt, jelenleg ujra csinosan felszereltetett; a Király-fördő a vizi város éjszaki végén, csekély távolságra a nagy katonai kórháztól. A Császár-fördő legrégibb s legnevezetesebb az emlitett 5 közt. A rómaiak idejében „aquae calidae superiores” név alatt volt ismeretes. A törököknek hasonlóul kedves fördő helyük volt itt, Verner szerint Mahomet basa ide egy török barát (Dervisch) monostort is épittetett, s ide most is történnek évenként még Persiából is bucsulátogatások. Ez ásványos vizek a kigőzölgést igen elõsegitik. Egyébiránt a császárfördő leginkább használ a hólyag nyavalyáiban csuzban, máj- és lépdugulásokban, s az innen eredő gyomorgyengeségekben, aranyérben, kolikában, álmatlanságban, stb. Ott pedig hol a nyavalya tisztán gyengeségen vagy öregségen alapszik, semmi foganatja sem tapasztaltatott.

Vályi András: Magyar Országnak leírása, 1796-99

*Sárosfürdő: Gellért fürdő

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése